3TRŻ
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia JL G2 j.niemiecki-1/2 WA 2
j.rosyjski-2/2 #R5 9
wf-1/2 #C1 @
wf-2/2 #D1 @
Zaj mat BM 8 j.angielski BK 9
2 8:55- 9:40 matematyka DJ 5 j.niemiecki-1/2 WA 2
j.rosyjski-2/2 #R5 9
wf-1/2 #C1 @
wf-2/2 #D1 @
prac. prow.-1/2 HT 18
prac. tech.-2/2 KC ż1
matematyka DJ 17
3 9:50-10:35 wf-1/2 #C1 @
wf-2/2 #D1 @
biologia KC 9 Prod.zwierz.-1/2 MN PJ2
tech. gastr.-2/2 JC G2
prac. prow.-1/2 HT 18
prac. tech.-2/2 KC ż1
historia MJ 10
4 10:50-11:35 j.polski MJ 14 Jęz.ang.zaw.-1/2 BK 9
Jęz.ang.zaw.-2/2 JS 14
matematyka DJ 5 prac. prow.-1/2 HT 10
prac. tech.-2/2 KC ż1
biologia KC 10
5 11:45-12:30 tech.w.rol.-1/2 HT 18
zas. żyw. cz-2/2 JF 86
fizyka Sz G1 j.polski MJ 13 prac. prow.-1/2 MN PJ2
prac. tech.-2/2 KC ż1
Pp AG 3
6 12:35-13:20 prod.rośl.-1/2 HT 18
Obsł kons-2/2 JF 86
geografia Sz G1 j.angielski BK 10 prac. prow.-1/2 MN PJ2
prac. tech.-2/2 KC ż1
j.polski MJ 14
7 13:25-14:10 Ek w rol.-1/2 MN PJ2
Prac org gas-2/2 JC G2
historia MJ 13 chemia MK 7 prac. prow.-1/2 MN PJ2
Obsł kons-2/2 JF 86
religia JL G2
8 14:15-15:00 Prod.zwierz.-1/2 MN PJ2
tech. gastr.-2/2 JC G2
informatyka BZ 1 godz.wych JF G2 biologia KC 10  
Obowiązuje od: 10.05.2024
Drukuj plan
wygenerowano 08.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum