9
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 RD 3RI-1/2 j.angielski
MN 4RI-1/2 Prow.dział.r
MN 4RI-1/2 Prow.dział.r
MS 4RI godz.wych
EK 2IGp-1/2 j.niemiecki
2 8:55- 9:40 HT 2RŻ-1/2 Ek w rol.
MN 4RI-1/2 Prow.dział.r
MN 3RI-1/2 Prow.dział.r
MN 4RI-1/2 Prow.dział.r
HT 1RŻ-1/2 tech.w.rol.
3 9:50-10:35 HT 2RŻ-1/2 prod.rośl.
HT 2RŻ-1/2 prod.rośl.
MN 2RŻp-1/2 Prod.zwierz.
MN 2RŻ-1/2 Prod.zwierz.
HT 2RŻ-1/2 prac. prow.
4 10:50-11:35 MN 2RŻ-1/2 Prod.zwierz.
HT 1RŻ-1/2 prod.rośl.
KJ 2TI komp. społ.
AM 2RŻp religia
ER 1RŻ j.angielski
5 11:45-12:30 MN 3RI-1/2 Prow.dział.r
EK 3RI-1/2 Jęz.niem.w r
JS 2TL-1/2 j.angielski
MN 2RŻp-1/2 Prod.zwierz.
ER 4TE j.angielski
6 12:35-13:20 AP 4TL proc. tr.
WK 2TE el. prawa
AM 1RŻ religia
MN 3RI-1/2 Prod.zwierz.
AP 2TL przech. zap.
7 13:25-14:10   EK 1TL-1/2 j.niemiecki
KC 2RŻp biologia
KJ 1TL komp. społ.
AP 2TL przech. zap.
8 14:15-15:00   RD 3RI-1/2 j.angielski
JL 4TL religia
   
Obowiązuje od: 21-09-2020
Drukuj plan
wygenerowano 2020-09-20
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum