2IGp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Mont i eks l-1/2 KD K2
podst. polig-2/2 WW K3
biologia KC 10 lok. sieci-1/2 KD 15
przyg. mat.-2/2 WW K3
j.rosyjski-2/2 #R4 PJ2 j.niemiecki-1/2 EK 9
2 8:55- 9:40 lok. sieci-1/2 KD 15
podst. polig-2/2 WW K3
wf-1/3 ZM @
wf-2/3 #C2 @
wf-3/3 #D4 @
ekspl. urz.-1/2 KD K1
przyg. mat.-2/2 WW K3
El prawa WK 2 historia LW 4
3 9:50-10:35 Mont i eks l-1/2 KD K1
przygot. pra-2/2 WW K3
wf-1/3 ZM @
wf-2/3 #C2 @
wf-3/3 #D4 @
urz.tech.kom-1/2 KD K1
przygot. pra-2/2 WW K3
urz.tech.kom-1/2 KD K1
przygot. pra-2/2 WW K3
syst.oper-1/2 MS K2
przygot. pra-2/2 WW K3
4 10:50-11:35 ekspl. urz.-1/2 KD K1
przygot. pra-2/2 WW K3
Pp AG 3 matematyka DJ 8 j.polski MP 2 matematyka DJ 5
5 11:45-12:30 j.polski MP 2 chemia MK 7 godz.wych ZM Św informatyka-1/2 ST K2
informatyka-2/2 LT 15
j.angielski-1/2 JS PJ2
j.angielski-2/2 RD PJ1
6 12:35-13:20 adm. syst.-1/2 MS K2
Proj. prac.-2/2 K3
komp. społ. KJ 17 j.angielski-1/2 JS PJ2
j.angielski-2/2 RD 86
informatyka-1/2 ST K2
informatyka-2/2 LT 15
fizyka Sz Św
7 13:25-14:10 syst.oper-1/2 MS K2
Proj. prac.-2/2 K3
religia AM 10 religia AM 4 wf-1/3 ZM @
wf-2/3 #C2 @
wf-3/3 #D4 @
geografia AK G1
8 14:15-15:00 adm. syst.-1/2 MS K2
Proj. prac.-2/2 K3
j.polski MP 2 j.niemiecki-1/2 EK 3
j.rosyjski-2/2 #R4 PJ2
historia LW 4  
Obowiązuje od: 21-09-2020
Drukuj plan
wygenerowano 2020-09-20
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum