2IG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Pp KG 17 j.rosyjski-2/2 #R5 9 j.polski MP 2 matematyka DJ 8 adm. syst.-1/2 MS K2
Proj. prac.-2/2 GW K1
2 8:55- 9:40 El prawa MR 4 religia JL G2 komp. społ. AG 3 chemia MK 7 j.polski MP 2
3 9:50-10:35 j.polski MP 2 ekspl. urz.-1/2 KS 1
przygot. pra-2/2 GW K1
lok. sieci-1/2 KD 15
przygot. pra-2/2 GW K1
informatyka KS 1 adm. syst.-1/2 MS K2
przygot. pra-2/2 GW K1
4 10:50-11:35 informatyka KS 1 syst.oper-1/2 MS K2
Proj. prac.-2/2 GW K1
lok. sieci-1/2 KD 15
przygot. pra-2/2 GW K1
j.angielski JS 11 matematyka DJ 8
5 11:45-12:30 wf-1/2 MA @
wf-2/2 #D6 @
syst.oper-1/2 MS K2
Proj. prac.-2/2 GW K1
urz.tech.kom-1/2 KD 15
przygot. pra-2/2 GW K1
ekspl. urz.-1/2 KS 1
przyg. mat.-2/2 KZ K3
godz.wych DJ 8
6 12:35-13:20 historia KS 8 historia KS 9 urz.tech.kom-1/2 KD 15
podst. polig-2/2 KZ K3
mont i eksp-1/2 KD 1
podst. polig-2/2 KZ K3
mont i eksp-1/2 KD 15
przyg. mat.-2/2 KZ K3
7 13:25-14:10 fizyka Sz Św wf-1/2 MA @
wf-2/2 #D6 @
j.niemiecki-1/2 EK 14
j.rosyjski-2/2 #R5 9
j.niemiecki-1/2 EK 14 religia JL Św
8 14:15-15:00 j.angielski JS 5 wf-1/2 MA @
wf-2/2 #D6 @
geografia KE 3   biologia LT 10
Obowiązuje od: 14.03.2023
Drukuj plan
wygenerowano 15.03.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum