18
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 GP 5TEL-2/2 log. tr.
AP 5TEL-2/2 Org proc tr
     
2 8:55- 9:40 GP 5TEL-2/2 log. tr.
AP 5TEL-2/2 Org proc tr
  HT 3TRŻ-1/2 prac. prow.
 
3 9:50-10:35 KW 2TRŻ-1/2 Przep.ruch.d
HT 2TRŻ-1/2 prod.rośl.
  HT 3TRŻ-1/2 prac. prow.
 
4 10:50-11:35 GP 4TRŻ-1/2 Plan prod ro
KW 2TRŻ-1/2 Przep.ruch.d
GP 5TRŻ-1/2 Prac org rol
HT 3TRŻ-1/2 prac. prow.
AP 5TEL-2/2 Plan proc tr
5 11:45-12:30   GP 5TRŻ-1/2 Plan prod ro
GP 5TRŻ-1/2 Prac org rol
GP 4TRŻ-1/2 Prac org rol
HT 1TRI-2/2 prod.rośl.
6 12:35-13:20   GP 4TRŻ-1/2 Plan prod ro
  GP 4TRŻ-1/2 Prac org rol
 
7 13:25-14:10   GP 5TRŻ-1/2 Prac org rol
     
8 14:15-15:00   GP 5TRŻ-1/2 Prac org rol
     
Obowiązuje od: 11.09.2023
Drukuj plan
wygenerowano 19.10.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum