3TI
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Proj baz dan-1/2 LT K2
Proj baz dan-2/2 KD K1
matematyka BM 8 religia JL G2 syst.danych MS 11 matematyka BM 8
2 8:55- 9:40 mont i eksp-1/2 KD K1
Proj str int-2/2 GW K3
hist. i społ KS Św matematyka BM 8 Proj str int-1/2 GW K3
mont i eksp-2/2 MS K1
Proj str int-1/2 GW K3
Proj baz dan-2/2 KD K1
3 9:50-10:35 matematyka BM 8 mont i eksp-1/2 KD K1
informatyka-2/2 LT 17
matematyka BM 8 Proj str int-1/2 GW K3
Proj baz dan-2/2 KD K1
wf-1/2 WD @
wf-2/2 #D3 @
4 10:50-11:35 witr i apl. GW 11 witr i apl. GW 11 wf-1/2 WD @
wf-2/2 #D3 @
informatyka-1/2 ST K2
Proj baz dan-2/2 KD K1
godz.wych LT 10
5 11:45-12:30 j.polski AG 3 j.angielski-1/2 JS 9
j.angielski-2/2 BK PJ2
wf-1/2 WD @
wf-2/2 #D3 @
informatyka-1/2 ST K2
informatyka-2/2 LT 15
hist. i społ KS 4
6 12:35-13:20 j.polski AG 3 Proj baz dan-1/2 LT 15
mont i eksp-2/2 MS K2
syst.danych MS 11 j.angielski-1/2 JS 8
j.angielski-2/2 BK PJ2
j.niemiecki-1/2 EK 3
7 13:25-14:10 religia JL 11 Proj baz dan-1/2 LT 15
Proj str int-2/2 GW K3
j.polski AG 3 j.angielski-1/2 JS 8
j.angielski-2/2 BK PJ2
 
8 14:15-15:00 syst.danych MS K2 Proj baz dan-1/2 LT 15
Proj str int-2/2 GW K3
  j.rosyjski-2/2 #R1 8  
Obowiązuje od: 09.05.2022
Drukuj plan
wygenerowano 03.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum