4RŻp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 biologia KC 10 j.angielski PW 11 matematyka DJ 8   biologia KC 8
2 8:55- 9:40 wf-1/2 #C2 @
wf-2/2 #D4 @
Jęz.ang.zaw.-1/2 PW 4
Prac pl żyw-2/2 JF 86
j.polski MW 5 Zaj mat DJ 8 biologia KC 8
3 9:50-10:35 wf-1/2 #C2 @
wf-2/2 #D4 @
religia TF 10 j.polski MW 5 matematyka DJ 8 Prac org rol-1/2 GP 18
Org prod gas-2/2 JC G2
4 10:50-11:35 chemia MK 7 geografia AK G1 godz.wych KC 10 j.angielski PW 5 Prac org rol-1/2 GP 18
Obsł kons-2/2 JF 86
5 11:45-12:30 j.angielski PW 5 Plan prod zw-1/2 MN PJ2
Prac org gas-2/2 JC G2
religia TF 3 Ek w rol.-1/2 MN PJ2
Org prod gas-2/2 JC G2
Prac org rol-1/2 GP 18
Obsł kons-2/2 JF 86
6 12:35-13:20 historia LW 4 Ek w rol.-1/2 MN PJ2
Prac org gas-2/2 JC G2
Prac org rol-1/2 MN PJ2
Prac pl żyw-2/2 JF 86
Plan prod ro-1/2 GP 18
Prac obsł kl-2/2 JC G2
matematyka DJ 8
7 13:25-14:10 wos LW 4 Plan prod ro-1/2 GP 9
Prac obsł kl-2/2 JC G2
Prac org rol-1/2 MN PJ2
Prac pl żyw-2/2 JF 86
Plan prod zw-1/2 MN PJ2
Prac obsł kl-2/2 JC G2
wf-1/2 #C2 @
wf-2/2 #D4 @
8 14:15-15:00 j.niemiecki-1/2 JK 10
j.rosyjski-2/2 #R3 7
j.polski MW 5 Prac org rol-1/2 MN PJ2
usł gastr-2/2 KC 10
fizyka Sz G1  
Obowiązuje od: 14.03.2023
Drukuj plan
wygenerowano 15.03.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum