3RI
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/2 RD 9 j.angielski-2/2 #A1 17 matematyka-1/2 MK 7
matematyka-2/2 DJ 3
j.polski MJ 17 tw. stron i-2/2 BZ K1
2 8:55- 9:40 biologia-1/2 KC 5
proj. baz .-2/2 MS K2
j.polski MJ 2 Prow.dział.r-1/2 MN 9
proj. baz .-2/2 MS K2
prod.rośl.-1/2 HT 6
Jęz.ang.zaw.-2/2 PW PJ2
matematyka-1/2 MK 7
tw. stron i-2/2 BZ K1
3 9:50-10:35 j.niemiecki-1/2 EK 14
j.rosyjski-2/2 BK PJ2
godz.wych EK 6 j.angielski-1/2 RD 4
Jęz.ang.zaw.-2/2 PW 11
wf-1/2 WD @
wf-2/2 #D2 @
religia JL 6
4 10:50-11:35 prod.rośl.-1/2 HT 3
informatyka-2/2 LT 15
tech.w.rol.-1/2 GP 1
informatyka-2/2 LT 15
j.angielski-1/2 RD 4
witr i apl.-2/2 BZ K1
wf-1/2 WD @
wf-2/2 #D2 @
wf-1/2 WD @
wf-2/2 #D2 @
5 11:45-12:30 Prow.dział.r-1/2 MN 9
dział.gosp.-2/2 SC 14
Jęz.niem.w r-1/2 EK 9
matematyka-2/2 DJ 14
biologia-1/2 KC 10
komp. społ.-2/2 KJ 8
matematyka-1/2 MK 7
matematyka-2/2 DJ 5
Prac. prod.-1/2 GP 14
matematyka-2/2 DJ 5
6 12:35-13:20 religia JL 103 hist. i społ KS Św mont. konf.-2/2 KD 15 Prod.zwierz.-1/2 MN 9
syst.danych-2/2 MS K3
Prac. prod.-1/2 GP 14
matematyka-2/2 DJ 5
7 13:25-14:10 WDŻ AA 6 hist. i społ KS Św mont. konf.-2/2 KD 15 Prac. prod.-1/2 GP 1
syst.danych-2/2 MS K3
Prac. prod.-1/2 GP 14
j.angielski-2/2 #A1 PJ1
8 14:15-15:00 j.angielski-2/2 #A1 PJ1 j.angielski-1/2 RD 9 informatyka-2/2 LT 15 Prac. prod.-1/2 GP 1
witr i apl.-2/2 BZ K1
 
Obowiązuje od: 21-09-2020
Drukuj plan
wygenerowano 2020-09-20
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum