1TRI
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia JL G2 j.polski MJ 13 bhp-1/2 KG 17
Prod.zwierz.-2/2 MN PJ2
  informatyka BZ 1
2 8:55- 9:40 hit LW 4 plastyka RD 5 syst.oper-1/2 LT 15
prac. prow.-2/2 HT 103
j.angielski ER 9 fizyka AS 2
3 9:50-10:35 biz KG 13 j.niemiecki EK 10 syst.oper-1/2 LT 15
prac. prow.-2/2 HT 103
j.angielski ER 9 geografia ST 4
4 10:50-11:35 matematyka AS 14 j.niemiecki EK 10 ekspl. urz.-1/2 KS 15
prac. prow.-2/2 HT 103
adm. syst.-1/2 KS 1
bhp-2/2 KG 17
matematyka AS 9
5 11:45-12:30 j.angielski ER 8 adm. syst.-1/2 KS 1
tech.w.rol.-2/2 HT 14
ekspl. urz.-1/2 KS 15
prac. prow.-2/2 HT 103
godz.wych HT 8 ekspl. urz.-1/2 KS 1
prod.rośl.-2/2 HT 18
6 12:35-13:20 chemia Sz Św adm. syst.-1/2 KS 1
prod.rośl.-2/2 HT 14
urz.tech.kom-1/2 BZ K2
prac. prow.-2/2 HT 103
wf-1/2 WD @
wf-2/2 #D3 @
religia JL 86
7 13:25-14:10 historia LW 4 wf-1/2 WD @
wf-2/2 #D3 @
urz.tech.kom-1/2 BZ K2
prac. prow.-2/2 HT 103
historia LW 4 biologia LT 10
8 14:15-15:00 e_dla_bezp KW 17 wf-1/2 WD @
wf-2/2 #D3 @
j.polski MJ 2 j.polski MJ 5  
Obowiązuje od: 11.09.2023
Drukuj plan
wygenerowano 19.10.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum