1TRI
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 e_dla_bezp KW 4 j.angielski ER 11 bhp-1/2 KG 17
Prod.zwierz.-2/2 MN G1
j.angielski ER 2 fizyka AS 7
2 8:55- 9:40 informatyka BZ 1 godz.wych HT Św syst.oper-1/2 LT 15
prac. prow.-2/2 HT 103
chemia Sz PJ2 j.angielski ER 5
3 9:50-10:35 matematyka AS 5 j.niemiecki EK 4 syst.oper-1/2 LT 15
prac. prow.-2/2 HT 103
hit LW 4 geografia ST Św
4 10:50-11:35 biz KG 17 j.niemiecki EK 4 ekspl. urz.-1/2 KS 15
prac. prow.-2/2 HT 103
adm. syst.-1/2 KS 1
bhp-2/2 KG 17
matematyka AS 13
5 11:45-12:30 historia LW 4 adm. syst.-1/2 KS 1
tech.w.rol.-2/2 HT 18
ekspl. urz.-1/2 KS 15
prac. prow.-2/2 HT 103
historia LW 4 ekspl. urz.-1/2 KS 1
prod.rośl.-2/2 HT 18
6 12:35-13:20 j.polski MJ 10 adm. syst.-1/2 KS 1
prod.rośl.-2/2 HT 18
urz.tech.kom-1/2 BZ K2
prac. prow.-2/2 HT 103
wf-1/2 WD @
wf-2/2 #D3 @
religia JL 103
7 13:25-14:10 religia JL 14 wf-1/2 WD @
wf-2/2 #D3 @
urz.tech.kom-1/2 BZ K2
prac. prow.-2/2 HT 103
j.polski MJ 3 biologia LT 10
8 14:15-15:00 plastyka RD 9 wf-1/2 WD @
wf-2/2 #D3 @
  j.polski MJ 3  
Obowiązuje od: 17.05.2024
Drukuj plan
wygenerowano 12.06.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum