4TRŻ
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka MK 7 Zaj mat MK 7 biologia KC 9 Prac org rol-1/2 MN PJ2
usł gastr-2/2 KC 9
religia JL Św
2 8:55- 9:40 chemia MK 7 matematyka MK 7 biologia KC 10 Prac org rol-1/2 MN PJ2
Org prod gas-2/2 JC G2
wf-1/2 WD @
wf-2/2 #D5 @
3 9:50-10:35 fizyka Sz G1 Plan prod zw-1/2 MN PJ2
Prac org gas-2/2 JC G2
j.angielski ER 10 Prac org rol-1/2 MN PJ2
Obsł kons-2/2 JF 86
Plan prod zw-1/2 MN PJ2
Obsł kons-2/2 JF 86
4 10:50-11:35 Plan prod ro-1/2 GP 18
Prac pl żyw-2/2 JF 86
Ek w rol.-1/2 MN PJ2
Prac org gas-2/2 JC G2
geografia Sz G1 Prac org rol-1/2 GP 18
Prac obsł kl-2/2 JC G2
Ek w rol.-1/2 MN PJ2
Prac pl żyw-2/2 JF 86
5 11:45-12:30 godz.wych GP 14 Plan prod ro-1/2 GP 14
Org prod gas-2/2 JC G2
wf-1/2 WD @
wf-2/2 #D5 @
Prac org rol-1/2 GP 18
Prac obsł kl-2/2 JC G2
Jęz.ang.zaw.-1/2 BK PJ2
Prac obsł kl-2/2 JC G2
6 12:35-13:20 religia JL Św j.angielski ER 9 wf-1/2 WD @
wf-2/2 #D5 @
Prac org rol-1/2 GP 18
Prac pl żyw-2/2 JF 86
matematyka MK 7
7 13:25-14:10 wos LW 4 j.polski MW 5 historia LW 4 j.rosyjski-2/2 #R2 9 biologia KC 9
8 14:15-15:00 j.angielski ER 7 j.polski MW 5 j.polski MW 5    
9 15:05-15:50 j.niemiecki-1/2 EK 6        
Obowiązuje od: 10.05.2024
Drukuj plan
wygenerowano 08.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum