4ELp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Prac kadr-1/2 AG PJ1
log. tr.-2/2 GP 18
geografia AK G1 Kadry i pł-1/2 KK 12
Plan proc tr-2/2 AP 11
j.niemiecki-1/2 EK 14 Rozl fin-1/2 12
Plan proc tr-2/2 AP 13
2 8:55- 9:40 j.polski MP 2 wf-1/2 WD @
wf-2/2 JD @
religia TF 6 fizyka Sz G1 Prac rozl-1/2 12
Org proc tr-2/2 AP 13
3 9:50-10:35 Kadry i pł-1/2 KK 12
Org proc tr-2/2 AP 18
wf-1/2 WD @
wf-2/2 JD @
Prac rozl-1/2 12
Jęz.ang.zaw.-2/2 PW 14
religia TF 9 Prac rozl-1/2 12
Dok real pro-2/2 AP 13
4 10:50-11:35 j.angielski-1/2 JS 6
j.angielski-2/2 RD PJ1
matematyka MK 7 Prac rozl-1/2 12
Jęz.ang.zaw.-2/2 PW 14
wf-1/2 WD @
wf-2/2 JD @
matematyka MK 7
5 11:45-12:30 j.angielski-1/2 JS 2
j.angielski-2/2 RD PJ1
Prac kadr-1/2 AG PJ1
Org proc tr-2/2 AP 13
Prac kadr-1/2 AG PJ1
Org proc tr-2/2 AP 4
Kadry i pł-1/2 KK 12
log. tr.-2/2 GP 18
matematyka MK 7
6 12:35-13:20 ed.prawna MR 11 Prac rozl-1/2 12
Plan proc tr-2/2 AP 13
Rozl fin-1/2 12
Dok real pro-2/2 AP 4
j.polski MP 2 geografia AK G1
7 13:25-14:10 geografia AK G1 chemia MK 7 j.angielski-1/2 JS PJ1
j.angielski-2/2 RD 18
biologia KC 9 j.polski MP 2
8 14:15-15:00 j.rosyjski-2/2 #R3 7 historia LW 4 godz.wych MK 7 wos LW 4  
Obowiązuje od: 14.03.2023
Drukuj plan
wygenerowano 15.03.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum