5TEL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Rozl fin-1/2 11
log. tr.-2/2 GP 18
Prac kadr-1/2 AG PJ1
Org proc tr-2/2 AP 18
    Org proc tr-2/2 AP 13
2 8:55- 9:40 Rozl fin-1/2 11
log. tr.-2/2 GP 18
Prac kadr-1/2 AG PJ1
Org proc tr-2/2 AP 18
j.angielski-1/2 JS 4
j.angielski-2/2 RD 10
matematyka MK 7 Rozl fin-1/2 12
Org proc tr-2/2 AP 13
3 9:50-10:35 matematyka MK 7 historia LW 4 Prac rozl-1/2 12
Org proc tr-2/2 AP PJ1
matematyka MK 7 Prac rozl-1/2 12
Org proc tr-2/2 AP 13
4 10:50-11:35 godz.wych MK 6 Kadry i pł-1/2 KK 17
Dok real pro-2/2 AP 13
Prac rozl-1/2 12
Org proc tr-2/2 AP PJ1
j.polski MP 2 Rozl fin-1/2 12
Plan proc tr-2/2 AP 18
5 11:45-12:30 j.angielski-1/2 JS PJ1
j.angielski-2/2 RD 9
Kadry i pł-1/2 KK 11
Dok real pro-2/2 AP 13
wos LW 4 j.polski MP 2 wf-1/2 WD @
wf-2/2 JD @
6 12:35-13:20 wf-1/2 WD @
wf-2/2 JD @
religia TF 6 j.rosyjski-2/2 #R3 9 religia TF 3 wf-1/2 WD @
wf-2/2 JD @
7 13:25-14:10 Prac rozl-1/2 12
Plan proc tr-2/2 AP 6
geografia AK G1   Prac kadr-1/2 AG PJ1
Org proc tr-2/2 AP 13
j.niemiecki-1/2 EK 7
8 14:15-15:00       Prac kadr-1/2 AG PJ1  
Obowiązuje od: 11.09.2023
Drukuj plan
wygenerowano 19.10.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum