Plan lekcji
Oddziały
1RŻp 1IGp 1ELp 1RŻ 1TI 1TL 1TE 2TŻG 2RI 2TL 2TE 3TE 3TŻ 3RI 3TL
Nauczyciele
M.Adamczewski (AM) M.Adamczyk (MA) A.Antkiewicz (An)
A.Augustyniak (AA) W.Brzychcy (WB) J.Chruścielska (JC)
S.Ciszyńska (SC) K.Czupryńska (KC) J.Dominiak (JD)
W.Dominiak (WD) J.Fraszczyk-Frontczak (JF) A.Gorzkowska (AG)
K.Grzelak (KG) M.Jabłońska (MJ) D.Jasińska (DJ)
K.Kameduła (KK) W.Klimek (WK) D.Kotwasiński (KD)
E.Książek (EK) A.Kucharska (AK) W.Kujawa (KW)
B.Kulecka (BK) M.Kulińska (MK) J.Lewandowski (JL)
B.Malicka (BM) Z.Mazur (ZM) H.Mielczarek (HM)
M.Nejman (MN) G.Piguła (GP) M.Piguła (MP)
A.Pławińska (AP) M.Polewski (PM) D.Rewers (RD)
E.Rojewska (ER) M.Rumiejowski (MR) S.Rybiński (SR)
K.Sawicki (KS) M.Siwińska (MS) J.Stańczyk (JS)
T.Stojecki (TS) T.Suleja (ST) M.Szafrańska (Sz)
E.Śliwka (EŚ) L.Tybura (LT) M.Wojciechowska (MW)
L.Wołosz (LW) P.Woźniak (PW) R.Załęska (RZ)
B.Załęski (BZ) M.Żyliński (MŻ)
Sale
K1 K2 K3
103 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
G1 G2 Św
PJ1 PJ2 15
SCI ż1 ż2
16 86