Plan lekcji
Oddziały
1RŻ 1IG 1TL 1TE 2IG 2RŻ 2TE 2TL 3RŻp 3IGp 3ELp 3RŻ 3TI 3TL 3TE
Nauczyciele
K.Zaremba (KZ) E.Jasińska (GW) K.Jaroszewska (JK)
J.Woziński (WG) H.Tomaszewska (HT) J.Kwarcińska (KJ)
W.Brzychcy (WB) M.Rumiejowski (MR) D.Rewers (RD)
T.Suleja (ST) M.Adamczewski (AM) M.Adamczyk (MA)
A.Augustyniak (AA) J.Chruścielska (JC) S.Ciszyńska (SC)
K.Czupryńska (KC) J.Dominiak (JD) W.Dominiak (WD)
J.Fraszczyk-Frontczak (JF) A.Gorzkowska (AG) K.Grzelak (KG)
M.Jabłońska (MJ) D.Jasińska (DJ) D.Kotwasiński (KD)
K.Kameduła (KK) W.Klimek (WK) E.Książek (EK)
A.Kucharska (AK) W.Kujawa (KW) B.Kulecka (BK)
M.Kulińska (MK) J.Lewandowski (JL) B.Malicka (BM)
Z.Mazur (ZM) M.Nejman (MN) G.Piguła (GP)
M.Piguła (MP) A.Pławińska (AP) E.Rojewska (ER)
K.Sawicki (KS) M.Siwińska (MS) J.Stańczyk (JS)
T.Stojecki (TS) M.Szafrańska (Sz) L.Tybura (LT)
M.Wojciechowska (MW) L.Wołosz (LW) P.Woźniak (PW)
B.Załęski (BZ)
Sale
K1 K2 K3
103 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
G1 G2 Św
PJ1 PJ2 15
ż1 ż2 86
17 18